Windmill Lake

5 4 3 2 1 4 2 1

Stek 1 - 2 vissers

Windmill Lake Deze stek ligt het dichtste bij de faciliteiten en links naar het eiland. Op stek 1 is een 2-persoons chalet geplaatst. Aan de linkerzijde richting het huis van Anton & Diane staat een treurwilg, en voor de houten beschoeiinig zijn enkele zandplaten te vinden. Aan de rechterzijde stroomt een diepe geul vanaf de dijk richting het eiland en ook de oevers van het eiland zijn interessant om te bevissen.