Windmill Lake

5 4 3 2 1 4 2 1

Stek 5 - 1 visser

Windmill Lake In de verre rechterhoek van deze stek staan enkele treurwilgen waaronder de vis vaak te vinden is. Daarnaast biedt de damkant een veel diepte waardoor er strak tegen de beschoeiing kan worden gevist.