Persbericht The Carp Specialist - Hattigny

Geplaatst door Bas van Klaveren & Jeroen Albers op 20-02-2017

Persbericht The Carp Specialist - Hattigny

Naar aanleiding van enige publicaties op Social Media over vermeend onrechtmatig verkregen karper op één van de door ons aangeboden betaalwateren (Hattigny) voelen wij ons als The Carp Specialist verplicht om u middels dit persbericht het volgende mede te delen.

We hebben bewust de tijd genomen om de beschuldigen aan het adres van de watereigenaar van Hattigny en de gepubliceerde berichten nader te onderzoeken, om zo goed en objectief mogelijk te handelen. Het is zeer belangrijk voor ons om de waarheid te achterhalen, zowel voor onze gasten, onszelf persoonlijk als voor onze organisatie.

Laat duidelijk zijn dat we vanuit The Carp Specialist onrechtmatig verkregen karper in welke vorm dan ook veroordelen en bij rechtmatig bewijs hiervan op passende wijze zullen handelen. Een passende wijze is dan ook om de samenwerking met het betreffende water per direct te beëindigen, iets waar geen discussie over mogelijk is.

Om een goed beeld te schetsen van de ‘karperhandel’ is het belangrijk om te weten dat vis om 3 mogelijke manieren kan worden aangekocht door viskwekers, verenigingen of (in ons geval) particuliere watereigenaren:

  1. De aankoop kan geschieden bij een viskweker
  2. De aankoop kan geschieden bij een beroepsvisser
  3. De aankoop kan geschieden bij een particuliere ‘sport’visser

The Carp Specialist - Persbericht betaalwater Hattigny

Uiteraard veroordelen we alle vormen van aankoop (of overzetting) van karper door 'sport'vissers, zoals aangegeven als punt 3, zeer sterk. Eerlijk gezegd zou een particuliere watereigenaar of visvereniging ook extreem dom zijn om zich met dergelijke zaken bezig te houden. Bijna iedere flinke karper duikt vroeg of laat online op… en dan zijn de rapen (terecht) gaar.

Veel sportvissers vergeten, of zijn zich er niet van bewust, dat het helaas nog steeds zo is dat op veel openbare wateren legaal door beroepsvissers met schubvisrecht op karper gevist mag worden. Zo kan het zijn dat deze gevangen karper van openbaar water legaal verkocht wordt aan een visvereniging, een particuliere watereigenaar of viskweker. Wij betreuren het zeer dat gevangen karper die door de beroepsvisserij wordt gevangen (zoals beschreven in punt 2) later verkocht wordt aan particuliere watereigenaren of visverenigingen, helaas is dit tot op heden in de huidige wetgeving niet strafbaar. 

We hopen dat deze discussie ertoe leidt dat de markt voor in- en verkoop van karper (maar bijvoorbeeld ook brasem & snoekbaars) transparanter wordt, zodat er in de toekomst meer inzicht kan worden gegeven in de herkomst van de betreffende vis. Dat is beter voor de sportvisserij, visverenigingen, watereigenaren en bovenal voor de vis zelf. Inmiddels werkt Sportvisserij Nederland actief aan het opstellen van een Gedragscode omtrent de in- en verkoop van zoetwatervissen. Een initiatief dat we vanuit The Carp Specialist met groot enthousiasme omarmen, en actief zullen ondersteunen om het onrechtmatig verkrijgen en verhandelen van karper in de toekomst te kunnen voorkomen. Een gezonde visstand op zowel openbaar- als privé-water is immers essentieel om onze mooie hobby voor de toekomst te kunnen waarborgen!

Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar mocht komen, dan delen we dit graag met u op onze website.

Met vriendelijke groet,

Bas van Klaveren & Jeroen Albers

The Carp Specialist - Persbericht betaalwater Hattigny

Update 27-02-2017

Afgelopen weekend heeft de terugplaatsing van het visbestand op Hattigny plaatsgevonden en zijn de 5 karpers die herkend zijn als vissen afkomstig van openbaar water apart gehouden en niet teruggezet op Hattigny. Er is bij The Carp Specialist én bij de lokale autoriteiten tot dusverre geen onomstotelijk bewijs geleverd dat de eigenaar van Hattigny de betreffende vissen onrechtmatig heeft verkregen.

› Carpfishing in France?     › Karpfenangeln in Frankreich?     › Sitemap     › Partners